CARRIER ระบบWi-Fi-INVERTERรุ่นCOPPER11 (42TVEA)น้ำยาR32ไม่รวมติดตั้งแบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สวิง เบอร์5 สินค้าใหม่ปี2023

หมวดหมู่: Carrierราคาไม่รวมติดตั้ง

NO. MODEL BTU PRICE
1 42TVEA010 ไม่รวมติดตั้ง
2 42TVEA013 ไม่รวมติดตั้ง
3 42TVEA016 ไม่รวมติดตั้ง
4 42TVEA018 ไม่รวมติดตั้ง
5 42TVEA024 ไม่รวมติดตั้ง
6 42TVEA028 ไม่รวมติดตั้ง

 www.newcoolingair.com